HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1: TARAFLAR:

İşbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Ethemefendi Caddesi No: 95A/2B Erenköy - Kadıköy - İSTANBUL adresinde mukim MasterFi Global A.Ş (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır) ve masterfiglobal.com internet sitesi üzerinde sunulan MasterFi İş Analitiği Çözümleri Platformunu (kısaca “PLATFORM” olarak anılacaktır), MasterFi Yazılımını (kısaca “YAZILIM” olarak anılacaktır) ve yazılıma bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla MasterFi platform üyesi (kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır).

Madde 2: AMAÇ:

Sözleşmenin amacı FİRMA ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU:

SÖZLEŞME, PLATFORM ile ilgili kullanım koşulları, kurulum ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. SÖZLEŞMENİN kabulü ile taraflar arasında yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

Madde 4: SÖZLEŞMENİN KABULÜ:

SÖZLEŞME, PLATFORM kullanım paketine kayıt olunması ile beraber satın alma işlemi sırasında işbu sözleşmenin MÜŞTERİ tarafından imzalanması ile kabul edilir.

Madde 5: HİZMETİN TANIMI:

5.1. FİRMA sunduğu PLATFORM ile MÜŞTERİLERİN satış, saha operasyon ve saha ekipleri bağlamında başarı yüzdelerini arttırmayı ve takibini sağlamayı hedeflemektedir.

5.2. PLATFORMUN sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı masterfiglobal.com internet sitesi üzerinden, veya bu sözleşmenin teknik şartnamesinde belirtilmektedir. MÜŞTERİ paket ücreti ödemesini yaparak PLATFORMU kullanmaya hak kazanacaktır.

5.3. MÜŞTERİ, PLATFORM ile kendi belirlediği fizibilite paketleri kapsamında var olan mükemmel müşteri portföyünüPLATFORM’un belirlediği filtre yapılarınca tespit edebilmektedir.

5.4. MÜŞTERİ, PLATFORM ile satış ekiplerinin saha operasyonlarını gözlemleyip yönetebilmektedir.

5.5. PLATFORM kullanımı için gerekli olan web barındırma hizmeti FİRMA tarafından verilir ve SÖZLEŞME süresince kullanılabilir.

5.6. PLATFORM ile birlikte sunulan web barındırma hizmetinin kapasitesi ve bu barındırma kapsamındaki trafik kullanım kotasında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

5.7. MÜŞTERİ, uygulama mağazasında yer alan ücretsiz uygulamaların tamamını herhangi bir ücret ödemeden kullanım hakkına sahiptir. MÜŞTERİ uygulama mağazasında yer alan ücretli uygulamaları, tercih edilen uygulama için belirtilen ücreti karşılığında kullanım hakkına sahip olabilir.Ücretli ve ücretsiz uygulamalar PLATFORM kullanıcısı diğer müşteriler tarafından da kullanılabileceği gibi MÜŞTERİnin kendi saha personelleri de kullanabilecektir.

5.8. FİRMA, yıllık lisans kullanım bedelini ödendiği müddetçe PLATFORMA ve PLATFORM üzerinde MÜŞTERİYE tahsis edilen 1 adet alt alan adına sahip olmaya devam edecektir.

5.9. FİRMA, sunmuş olduğu bu PLATFORMUN fiyatlarında yapılacak olan indirimlerin tüm hakkına sahiptir. Kişi ve kurum bağımsız olarak belirlenecek olan bu indirimler yalnızca masterfiglobal.com internet sitesi üzerinde ilan edilen tarihlerde geçerlidir ve MÜŞTERİ ödeme yaptığı tarihteki koşulları kabul etmiş olur. Ödeme tarihinden sonra yapılacak olan indirimlerin oran ve miktarı, cayma hakkı kapsamında bir neden olarak gösterilemez. MÜŞTERİ şeffaf olarak sunulan fiyatlandırma koşullarını bu SÖZLEŞME ile kabul eder.

Madde 6: KULLANIM KOŞULLARI VE SÜRESİ:

PLATFORM belirli bir süre için belirtilen tüm fonksiyonları ile birlikte yazılım olarak sunulan bir hizmettir ve sektörel tanımı SAAS MODELİ olarak bilinmektedir. Lisans başlangıç tarihi, paketin bedeli ödenmesiyle beraber, sunulan SÖZLEŞMENİN kabulü ile başlar ve lisans süresi -1 (Bir)- yıldır. MÜŞTERİ bu süre boyunca FİRMANIN belirleyeceği alt alan adı altında, PLATFORM kapsamında sunulan ve ek ücret gerektirmeyen her türlü hizmeti kullanma hakkına sahip olacaktır. PLATFORM lisansının kullanım süresi içerisinde herhangi bir şekilde hizmet alınan paket tercihi değiştirilmesi durumunda lisans süresi ilk başlangıç tarihi esas alınarak kullanılmaya devam edilecektir. MÜŞTERİ sunulan hizmetin devam edilmesini istediği takdirde yıllık lisansın karşılığı olan bedeli ödeyerek var olan bilgileri ile kullanmaya devam edebilecektir.

Madde 7: MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MÜŞTERİ kullanmakta olduğu ücretli ya da ücretsiz PLATFORM için;

7.1. PLATFORMUN kullanılabilmesi ve sürdürülebilirliği için gerekli olan tüm içerik girişlerini kendileri yapacaklardır.

7.2. PLATFORMUN mobil yazılım ayağında MÜŞTERİ firmanın bünyesi altında hesap açan her satış personelinin MÜŞTERİ firmanın bünyesinde olup olmayacağına MÜŞTERİ firma karar vermektedir.

7.3. Kullanıcı verilerini 3. şahıs, kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ve paylaşmaları durumunda veriler ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin kendi istekleri ile ihlal edildiğini ve bu gibi durumlarda FİRMANIN hiç bir sorumluluk almayacağını kabul ederler.

7.4. PLATFORM ile sunulan “Veritabanı temizleme” özelliği kullanıldığında tüm verilerin kalıcı olarak silineceğine dair uyarı verilmesine rağmen işlemin devam ettirilmesi sonucu silinen veriler ve çıkabilecek arızalar ile ilgili FİRMA hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.5. Destek talep edilmesi durumunda sorunun çözülmesi için talep edilen bilgilerde sorunun analizi için “Kendiliğinden oldu”, “Durup dururken oldu” gibi mantıksal olarak imkânı olmayan yaklaşımlarında bulunmayacaklarını, aksi takdirde her ne kadar FİRMA yapılan işlemleri takip etse de sorunun kaynağını bulmak için yardımcı olunmadığını ve sorumluluğun FİRMAYA ait olmadığını kabul ederler.

Madde 8: DESTEK KAPSAMI:

SÖZLEŞME süresi boyunca FİRMANIN, MÜŞTERİYE destek vereceği konular;

8.1. FİRMA, PLATFORM kullanımı ile ilgili MÜŞTERİYE destek vermeyi ve yaşanacak sorunlar ile ilgili yol göstermeyi kabul eder.

8.2. Yaşanacak sorun sistem alakalı veya MÜŞTERİNİN satış operasyonunu yavaşlatması durumunda, FİRMA dosyalara müdahale için yazılı destek sistemi üzerinden özel izin almak kaydıyla dosya ve verilerde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Ancak yapılan bu değişiklik neticesinde meydana gelebilecek aksaklıklardan FİRMA sorumlu tutulmayacaktır.

8.3. MÜŞTERİ, taleplerinin takibi için internet destek sistemine taleplerini bırakmaları için yönlendirilebilir ve MÜŞTERİ bu yönlendirmeyi kabul edecektir.

8.4. FİRMA ihtiyaç olması durumunda telefon ile destek vermeyi kabul eder. Destek talep edilen konunun niteliklerine göre FİRMA sorunun çözümü için MÜŞTERİYİ diğer destek kanallarına yönlendirme hakkına sahiptir.

8.5. Destek talepleri üzerine yapılan karşılıklı yazışmalar özeldir ve resmi kurumlar tarafından talep edilmediği müddetçe hem MÜŞTERİ hem de FİRMA tarafından gizli tutulacaktır.

8.6. Destek kapsamında MÜŞTERİNİN PLATFORMDA bulunmayan bir özelliği istemesi sonucunda bu istek FİRMA bünyesinde değerlendirilip PLATFORMUN genel işleyişine aykırı olmayan ve sadece FİRMAYI kapsayabilecek bir düzeyde olmayan istekler FİRMA tarafından ücretsiz gerçekleştirecektir. Bunun dışında PLATFORMDA sadece istek sunan FİRMAYI etkileyecek tüm güncellemeler ücretlendirilecektir.

Madde 9: YAZILIM MÜLKİYETİ:

Sunulan YAZILIM, tasarımlar ve ücretli ya da ücretsiz olan diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti FİRMAYA ait olup, MÜŞTERİ bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. FİRMA tüm bu ürünler ile ilgili güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılan bu çalışmalar ile MÜŞTERİNİN satış operasyonunu engellemeyeceğini kabul eder.

Madde 10: MÜCBİR SEBEP:

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SÖZLEŞMENİN kabul edildiği tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

Madde 11: GİZLİLİK POLİTİKASI:

11.1. FİRMA, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-mail adresi gibi KULLANICI’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. FİRMA MÜŞTERİNİN PLATFORM içerisinde kendi şirket ekosistemini kapsayan hiçbir bilgiyi kişi, kurum veya kuruluşlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

11.2. MÜŞTERİ, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

11.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Madde 12: ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK:

Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİNİN masterfiglobal.com internet sitesi üzerinden sunulan örneğinin kabulünü onaylaması ile her iki taraf için bağlayıcı olur yürürlüğe girer. SÖZLEŞMENİN uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

BİZE ULAŞIN

MasterFi hakkında detaylı bilgi almak için bizlere aşağıdaki iletişim bilgilerimizden ulaşabilir ya da iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:67/5 Kat:3 Levent/Kağıthane - İSTANBUL


Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 436-437-438, 34394 Şişli - İSTANBUL


0850 450 00 43

MasterFi Global Inc. 2017