KULLANIM KOŞULLARI

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Ethemefendi Caddesi No: 95A/2B Erenköy - Kadıköy - İSTANBUL adresinde mukim MasterFi Global A.Ş (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır) ve masterfiglobal.com internet sitesi üzerinde sunulan MasterFi İş Analitiği Çözümleri Platformunu (kısaca “PLATFORM” olarak anılacaktır), MasterFi Yazılımını (kısaca “YAZILIM” olarak anılacaktır) ve yazılıma bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla MasterFi platform üyesi veya MasterFi Yazılım kullanıcısı (kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır). FİRMANIN sunduğu tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu FİRMA ürün ve hizmetleri ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Madde 1: SORUMLULUKLAR:

1.1. FİRMA, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2. FİRMA, müşterinin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3. MÜŞTERİ, PLATFORMUN, ve/veya YAZILIMIN kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak ve ya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.4. MÜŞTERİ, PLATFORM içindeki faaliyetlerinde, PLATFORMUN herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda FİRMA yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5. MÜŞTERİLERİN birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

Madde 2: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

2.1. İşbu masterfiglobal.com web sitesinde sunduğu ürünlerde veya hizmetlerde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları FİRMAya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu PLATFORMUNDAN hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. PLATFORMDA ve masterfiglobal.com sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz, PLATFORM veya sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Madde 3: GİZLİLİK:

3.1. MÜŞTERİ tarafından, PLATFORM ve hizmet kullanım talebi üzerine doldurulmuş formlarla elde edilen bilgiler, SİTE üzerinde açıkça sunulan “GİZLİLİK POLİTİKASI” kapsamında güvence altına alınmıştır.

3.2. Edinilen bilgiler FİRMA tarafından yalnızca ilgili ürünler ve bunlar ile bağlantılı ek hizmetlerin bilgilendirmeleri ve kullanımı amacıyla kullanılacaktır.

Madde 4: GARANTİ:

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

Madde 5: KAYIT VE GÜVENLİK:

MÜŞTERİnin, kullanım sırasında kendisinden talep edilen bilgiler hakkında kesin doğrulukta bilgiler vermesi sağlıklı ve etkili hizmet verilebilmesi için önemlidir. MÜŞTERİ, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve MÜŞTERİ bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. FİRMA, site takip ve güvenliği ile ilgili tüm yazılım ve donanım önlemlerini almıştır. MÜŞTERİ, PLATFORM, YAZILIM, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden FİRMA sorumlu tutulamaz.

Madde 6: MÜCBİR SEBEP:

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (kısaca “MÜCBİR SEBEP” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu SÖZLEŞME’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Madde 7: SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK:

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Madde 8: SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

FİRMA, dilediği zaman PLATFORMDA sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler PLATFORMDA yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek MÜŞTERİnin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Madde 9: TEBLİGAT:

İşbu SÖZLEŞME ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, FİRMAnın bilinen e-mail adresi ve MÜŞTERİNİN üyelik formunda belirttiği e-mail adresi vasıtasıyla yapılacaktır. MÜŞTERİ, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Madde 10: DELİL SÖZLEŞMESİ:

Taraflar arasında işbu SÖZLEŞME ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, MÜŞTERİ bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Madde 11: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu SÖZLEŞMEnin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BİZE ULAŞIN

MasterFi hakkında detaylı bilgi almak için bizlere aşağıdaki iletişim bilgilerimizden ulaşabilir ya da iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:67/5 Kat:3 Levent/Kağıthane - İSTANBUL


Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 436-437-438, 34394 Şişli - İSTANBUL


0850 450 00 43

MasterFi Global Inc. 2017