TEKNİK ŞARTNAME

MasterFi Mobil Uygulama Teknik Özellikleri

1. Müşteri Listesi Oluşturma Ve Gruplandırma
1.1 Uygulama kullanıcıları telefon rehberlerinden veya uygulama içerisindeki form sayfasından müşteri kayıtlarını yapabilir ve yeni müşteri grupları oluşturarak müşteri listesini gruplara dağıtabilirler. Her tekil müşteri sadece 1 müşteri grubuna dâhil olabilir.

2. Fizibilite Değerlendirmeleri
2.1 Uygulama kullanıcıları kendi şirketlerinin belirledikleri fizibilite paketlerini, şirketin belirlediği filtre yapılarına göre kullanabilmektedirler. Herhangi bir müşteriye fizibilite değerlendirmesi yapabilmek için o müşterinin herhangi bir müşteri grubuna dâhil olabilmesi gerekmektedir. Her müşteriye tek bir fizibilite paketi uygulanabilir.

3. Satış İstatistikleri
3.1 Uygulama kullanıcıları fizibilite değerlendirmeleri tamamlanan müşteri adaylarına yönelik Global & Yerel müşteri satış istatistiklerine erişebilmektedirler. Yerel istatistiklerin aktif olabilmesi için minimum 5 tanıtım sonucu uygulama içerisinde kaydedilmiş olması gerekmektedir. Global & Yerel satış istatistikleri sadece fizibilite değerlendirmeleri yapılan müşterilere uygulanabilir.

4. Korelasyon Kayıpları
4.1 Uygulama kullanıcıları satış istatistiğini görebildikleri müşteri adaylarının eğer var ise satış oranını düşüren fizibilite sorularını ve her sorunun satışa etki oranlarını öğrenebilmektedirler.

5. Korelasyon Bilgilendirme
5.1 Uygulama kullanıcıları müşterilerinin satış oranını düşüren her korelasyon kaybı için daha önceden şirketlerinin belirledikleri tavsiyelere erişebilmektedirler. Tavsiye türleri tamamen analiz algoritmasından çıkan sonuçlara bağlıdır.

6. Tanıtım Öncesi Hazırlık
6.1 Uygulama kullanıcıları herhangi bir koşula bağlı olmaksızın müşteri adaylarına yönelik tanıtım öncesi hazırlık sorularını doldurabilir ve paylaşabilirler.

7. Tanıtım Sonuçlarını Kaydet
7.1 Uygulama kullanıcıları müşterilerine yaptıkları tanıtımları, tanıtım ve ürün detayları ile birlikte kaydedebilmektedirler. Fizibilite değerlendirmesi uygulanmayan müşteri adaylarının tanıtım sonuçları kaydedilemez.

8. Çalışma Takvimi
8.1 Uygulama kullanıcıları herhangi bir koşula bağlı bulunmaksızın plan ve programlarını düzenleyebilecekleri çalışma takvimi modülünü kullanabilirler.

9. Vizyonlar
9.1 Uygulama kullanıcıları herhangi bir koşula bağlı olmaksızın vizyonlar modülünü kullanabilir ve vizyon içeriklerini paylaşabilirler.

10. Ekip İçi Anketler
10.1 Uygulama kullanıcıları kendi şirketlerinin oluşturdukları ve belirli filtre yapılarına göre dağıtımını sağladıkları anketlere katılabilirler. Her kullanıcı her ankete sadece bir kere katılabilmektedir.

11. Eğitimler
11.1 Uygulama kullanıcıları kendilerine otomatik veya manuel olarak tanımlanan ve yine kendi şirketlerinin oluşturdukları eğitim paketlerine katılabilirler.

12. Şirket Paylaşımları
12.1 Uygulama kullanıcıları şirketlerin oluşturdukları içeriklere(şirket paylaşımlarına) dağıtım filtresi kapsamında ulaşıp güncel olarak takip edebilmektedirler.

MasterFi Web Panel Teknik Özellikleri

1. DashBoard
1.1 Dashboard ekranı panel içerisinde şirketleri karşılayan ilk ekrandır. Bu ekran içerisinde panelde bulunan diğer alanlardaki güncel verilerin özet bilgileri sunulmaktadır.

2. Portföy Analizleri
2.1Portföy analizleri modülü sayesinde şirketler potansiyel müşteri portföyü analizlerini istedikleri filtre yapılarına göre gerçek zamanlı olarak yapabilirler. Bu analizlere göre bölgesel stratejiler belirleyebilir ve raporlayabilirler. Portföy analizleri modülünün tabanında çalışan yapay zekâ motorları şirketin “Mükemmel Müşteri Portföyünü” tespit edebilmeyi hedeflemektir. Mükemmel müşteri portföyleri belirlendikten sonra şirketin var olan müşteri portföylerinin mükemmel müşteri portföyüne uzaklığını, korelasyon yönünü, hedefe ulaşmaperformansını ve kararlılık durumları da hesaplanmaktadır. Bu tespitler ışığında MasterFi, distribütörlerin saha çalışmalarından elde ettiği büyük verileri analiz ederek şirketlere tanımladıkları her fizibilite paketinin ve o paket içerisindeki her sorunun belirlenen ay aralıklarındaki performans bilgilerini sunmaktadır. Veri sayısındaki artış, analizlerin başarısı ile doğru orantılıdır.

3. Tanıtım ve Satış Raporları
3.1 Şirket bünyesinde faaliyet gösteren distribütörlerin sahada yaptıkları ürün tanıtımlarının detaylı filtre yapıları ile birlikte rapor edildiği modüldür. Bu modülde, yapılan tanıtımların ve bu tanıtımların önceki aylara kıyasla tanıtım/satış oranlarını, tanıtımların yapıldığı konumların harita üzerinde gösterimi ve tanıtım yapılan müşterileri bilgilerinin listelendiği tablolar yer almaktadır.

4. Değerlendirme Raporları
4.1 Şirketin tanımlamış oldukları fizibilite paketlerinin detaylı filtre yapılarına göre distribütörleri tarafından kullanım ve tanıtıma dönüştürme oranlarının yer aldığı, geçmiş aylara göre oranlandığı, harita ve tablolar üzerinde detaylı gösterimlerinin sunulduğu modüldür.

5. Distribütör Raporları
5.1 Şirketler bu modülde detaylı filtre yapılarına göre kendi bünyesindeki aktif, pasif, reddedilen ve inceleme bekleyen distribütörlerin raporlarını alabilmektedirler. Aynı zamanda grafikler üzerinde distribütör operasyonlarını ve her distribütörün hangi bölgede faaliyet gösterdiğini gözlemleyebilmektedirler.

6. Ürün Raporları
6.1 Şirketler, ürünlerinin tanıtım ve satış grafiklerinin yanı sıra, her ürünün geçmiş aylara göre tanıtım/satış oranlarındaki yükselme veya düşüş oranlarını gözlemleyebilirler. Aynı zamanda tanıtılan ve satılan her ürünün harita üzerindeki konumlarını görebilir ve ürün bazlı tanıtım-satış tablolarına ulaşabilirler.

7. Anket Raporları
7.1 Şirketlerin yaptıkları anket sonuçlarının detaylı filtre yapılarına göre raporladıkları modüldür. Anket cevaplarının analizlerine ek olarak, bu modülde ankete katılan ve katılmayan distribütörlerin gözlemlenebildiği, aynı zamanda anket katılım oranlarının raporlandığı grafikler ile birlikte, anket katılımcılarının bölgesel yoğunluğu da harita üzerinde gösterilmektedir.

8. Ürünler
8.1 Ürünler modülü sayesinde şirketler detaylı ürün girişleri yapabilir, daha önce oluşturulan ürünleri düzenleyebilir, belirli bir süre için pasif hale getirebilir, bölgesel olarak filtreleyebilirler.

9. Fizibiliteler
9.1 Bu modül şirketler için büyük bir önem taşımaktadır. Bu modüldeşirketler gelecek zamanlar için uygulayacağı stratejik kararların hangi konseptler dâhilinde olacağını belirlemektedirler. Bu modülde şirketler yeni fizibilite paketleri oluşturabilir, her fizibilite sorusuna yönelik distribütörlerini kapsayan saha odaklı tavsiyeleri ve eğitim paketlerini oluşturabilir, daha önce oluşturulan fizibilite paketlerini düzenleyebilir, belirli bir süre için pasif hale getirebilir, bölgesel olarak filtreleyebilirler.

10. Eğitimler
10.1 Eğitimler modülü, fizibiliteler modülü ile entegre bir yapıdadır. Şirket bünyesinde bulunan distribütörlerin saha çalışmalarındaki faaliyet analizlerine göre oluşturulan eğitimler daha sonra fizibilite paketlerinde kullanılarak, distribütörlerin ihtiyaç duydukları veya eksik oldukları konularda otomatik olarak tanımlanıp kendilerini geliştirimlerine imkân sağlamaktadır.

11. Ekip İçi Anketler
11.1 Bu modül sayesinde şirketler ekip içi anketler oluşturabilir ve bu anketleri belirlediği filtre yapılarına göre distribütör gruplarına gönderebilirler. Oluşturulan anketler farklı soru tiplerini (tek seçimli, çoktan seçmeli gibi.) desteklemektedir. Anket süresi tamamlandığında sonuçlar Anket Raporları bölümünde gösterilmektedir.

12. Şirket Paylaşımları
12.1 Anlık olarak, teknik bilgi, fiyat, kampanya, yasal değişiklikler, önleyici veya destekleyici bilgiler, ürün videoları, katalog ve leaflet gibi birçok materyalin distribütörlere ulaştırılmasını sağlayan modüldür.

BİZE ULAŞIN

MasterFi hakkında detaylı bilgi almak için bizlere aşağıdaki iletişim bilgilerimizden ulaşabilir ya da iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:67/5 Kat:3 Levent/Kağıthane - İSTANBUL


Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 436-437-438, 34394 Şişli - İSTANBUL


0850 450 00 43

MasterFi Global Inc. 2017